Κεντρικό μενού

 

 

 

   

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

 

Όσοι κατασκευάζουν μόνοι τους μοντέλα ή κάνουν μετατροπές, πέρα από την απλή χρήση αξεσουάρ που πωλούνται έτοιμα από τις εταιρείες εισαγωγής και διάθεσης μοντελιστικών προϊόντων, αναγκαστικά χρησιμοποιούν βασική γεωμετρία και μετατροπές από το ένα σύστημα μονάδων στο άλλο. Όπου και να κοιτάξεις θα ξεφυτρώσουν μπροστά σου κάποιες ίντσες (inch), πόδια (feet), ουγκιές (ounces ή oz). Μάλιστα διαλέγουν την κατάλληλη στιγμή, όταν το μυαλό μας αρνείται να θυμηθεί τη μετατροπή και πρέπει να αποφασίσουμε επιτόπου. Τι κάνουμε τότε;

Πόσες φορές δεν αναρωτηθήκατε από μέσα σας ή φωναχτά, "Στην ίδια τιμή η μία κόλλα είναι 2oz ενώ η άλλη είναι 43gr. Ποιά συμφέρει περισσότερο;" ή "Το λίτρο στοιχίζει 4 ευρώ, άρα το γαλόνι με 4,5 λίτρα συμφέρει στα 19 ευρώ!". Δεν θυμόσαστε τις μετατροπές του μετρικού συστήματος σε αμερικανικές μονάδες και αντίστροφα; Πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα;

Προβληματισμοί τέλος. Παραθέτουμε εδώ μερικούς πίνακες τύπων, μονάδων και μετατροπών, που καλύπτουν τις βασικότερες από τις συνηθισμένες ανάγκες μας. Μπορείτε να τις εκτυπώσετε και να τις έχετε ανά πάσα στιγμή στην διάθεσή σας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μονάδες μήκους

Μονάδες επιφανείας

Μονάδες όγκου

Μονάδες θερμοκρασίας

Μονάδες βάρους

Μονάδες πίεσης

Ανεμοι & Beaufort

Πίνακας μετατροπής ιντσών σε χιλιοστά

Συντμήσεις μονάδων μέτρησης

 

 

Μονάδες μήκους

  mm cm dm m km in ft yd mile(S) mile(N)
1mm 1,00 0,10 0,010 0,0010 0,0000010 0,039370 0,0032808 0,001093 0,000000621 0,000000539
1cm 10,00 1,00 0,10 0,010 0,000010 0,39370 0,032808 0,010936 0,000006214 0,000005399
1dm 100,00 10,00 1,00 0,10 0,00010 3,9370 0,32808398 0,109360 0,000062137 0,000052996
1m 1.000,00 100,00 10,00 1,00 0,0010 39,370 3,2808398 1,3093600 0,000621369 0,000539957
1km 1.000.000,00 100.000,00 10.000,00 1.000,00 1,00 39.370,07874 328,08398 1.093,600 0,621369000 0,539956804
1in 25,40 2,54 0,254 0,0254 0,0000254 1,00 0,83333 0,027777 0,000015783 0,000013714
1ft 304,80 30,48 3,048 0,3048 0,0003048 12,00 1,00 0,333333 0,000189394 0,000164578
1yd 914,40 91,44 9,144 0,9144 0,0009144 36,00 3,00 1,00 0,000568182 0,000493736
1mile(S) 1.609.347,20 160.934,72 16.093,472 1.609,3472 1,6093472 63.360,00 5.279,946294 1.760,00 1,00 0,868977969
1mile(N) 1.852.000,00 185.200,00 18.520,00 1.852,00 1,85200 72.913,35858 6.076,041600 2.025,367801 1,15077716 1,00

 

Μονάδες επιφανείας

  mm2 cm2 dm2 m2 in2 ft2 yd2
1mm2 1,00 0,010 0,000100 0,000001 0,001550003 0,000010764 0,000001195
1cm2 100 1,00 0,010000 0,000100 0,155000300 0,001076387 0,000119594
1dm2 10.000 100 1,00 0,01 15,500030 0,10763867 0,01195943
1m2 1.000.000 10.000 100 1,00 1.550,003 10,763867 1,195943
1in2 645,16 6,4516 0,064516 0,000645 1,00 144,00 1.296,00
1ft2 92.903,405 929,03405 9,290341 0,092903 0,006944 1,00 9,00
1yd2 836.130,65 8.361,3065 83,613065 0,836131 0,000771605 0,111111 1,00

 

Μονάδες όγκου

  mm3 cm3 dm3 lt m3 in3 ft3 yd3 US gal Imp gal
1mm3 1,00 0,001 0,000001 0,000001 0,000000001 0,000061023 0,000000035 0,000000001 0,000000264 0,000000220
1cm3 1.000 1,00 0,001 0,001 0,000001 0,061023744 0,000035314 0,000001308 0,000264172 0,000219969
1dm3 1.000.000 1.000 1,00 1,00 0,001 61,02374409 0,035314458 0,001307873 0,264172037 0,219969248
1lt 1.000.000 1.000 1,00 1,00 0,001 61,02374409 0,035314458 0,001307873 0,264172037 0,219969248
1m3 1.000.000.000 1.000.000 1.000 1.000 1,00 61.023,74409 35,314458 1,307942895 264,172037 219,969248
1in3 16.387,064 16,387064 0,016387064 0,016387064 0,000016387 1,00 0,000578703 0,000021433 0,004329004 0,00360465
1ft3 28.317.013,82 28.317,01382 28,31701382 28,31701382 0,028317014 1.728 1,00 0,037037037 7,480515651 6,228832625
1yd3 764.559.373,1 764.559,3731 764,5593731 764,5593731 0,764559373 46.656 27,00 1,00 201,974054 168,178592
1US gal 3.785.412 3.785,412 3,785412 3,785412 0,003785412 231,00 0,133680555 0,004951131 1,00 0,832674232
1Imp gal 4.546.090 4.546,090 4,546090 4,546090 0,004546090 277,419417 0,160543644 0,005946060 1,200949857 1,00

 

CELSIUS & FAHRENHEIT  

Μετατροπή Fahrenheit σε Celsius: Αφαιρούμε 32 βαθμούς και πολλαπλασιάζουμε με το 5/9.

Μετατροπή Celsius σε Fahrenheit: Πολλαπλασιάζουμε με το 9/5 και προσθέτουμε 32 βαθμούς.

 

Διαβάζουμε στην κεντρική κολόνα όποια θερμοκρασία έχουμε και

πάνω έχουμε τη μετατροπή σε βαθμούς Celsius,

-17,8

-15,0

-12,2

-9,4

-6,7

-3,9

-1,1

1,7

4,4

7,2

10,0

12,8

15,6

18,3

21,1

23,9

26,7

29,4

32,2

35,0

37,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

32

41

50

59

68

77

86

95

104

113

122

131

140

149

158

167

176

185

194

203

212

ενώ κάτω την αντίστοιχη μετατροπή σε βαθμούς Fahrenheit.

 

Μονάδες βάρους

  gr oz lb
1gr 1,00 0,035273965 0,002204622
1oz 28,349 1,00 0,0625
1lb 52.453,5924 16,00 1,00
 

 

Μονάδες πίεσης

  bar pa atm mm Hg
bar 1,00 10.000 0,986923267 750,061683
pa 0,000010 1,00 0,000009869 0,007501
atm 1,013250 101101,325 1,00 760,00
mm Hg 0,001333223 133,315557 0,001315789 1,00

 

ΑΝΕΜΟΙ & BEAUFORT

Beaufort Knots (km/h) Περιγραφή
0 1-3 (<1) Νηνεμία
1 4-6 (1-5) Υποπνέων
2 7-10 (6-11) Ασθενής
3 11-16 (12-19) Λεπτός
4 17-21 (20-28) Μέτριος
5 22-27 (29-38) Λαμπρός
6 28-33 (39-49) Ισχυρός
7 34-40 (50-61) Σφοδρός
8 41-47 (62-74) Θυελλώδης
9 48-55 (75-88) Θύελλα
10 56-63 (89-102) Ισχυρά θύελλα
11 >63 (103-117) Σφοδρή θύελλα
12   (>117) Τυφών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΝΤΣΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ

in mm

Κλάσματα

1/2 12,7
1/4 6,4
1/8 3,2
1/16 1,6
1/32 0,8
1/64 0,4
3/4 19,1
3/8 9,5
3/16 4,8
3/32 2,4
3/64 1,2
5/6 21,2
5/8 15,9
in mm
5/12 10,6
5/16 7,9
5/32 4,0
5/64 2,0
7/8 15,9
7/16 7,9
7/32 4,0
7/64 2,0
9/16 7,9
9/32 4,0
9/64 2,0
11/16 7,9
11/32 4,0
11/64 2,0
in mm
1 25,4
2 50,8
3 76,2
4 101,6
5 127,0
6 152,4
7 177,8
8 203,2
9 228,6
10 254,0
11 279,4
12 304,8
13 330,2
14 355,6
in mm
15 381,0
16 406,4
17 431,8
18 457,2
19 482,6
20 508,0
21 533,4
22 558,8
23 584,2
24 609,6
25 635,0
26 660,4
27 685,8
28 711,2
in mm
29 736,6
30 762,0
31 787,4
32 812,8
33 838,2
34 863,6
35 889,0
36 914,4
37 939,8
38 965,2
39 990,6
40 1.016,0
42 1.066,8
44 1.117,6
in mm
46 1.168,4
48 1.219,2
50 1.270,0
55 1.397,0
60 1.524,0
65 1.651,0
70 1.778,0
75 1.905,0
80 2.032,0
85 2.159,0
90 2.286,0
95 2.413,0
100 2.540,0
150 3.810,0

 

Συντμήσεις μονάδων μέτρησης

mm =

cm =

dm =

m =

km =

 millimeter

 centimeter

 decameter

 meter

 kilometer

in =

ft =

yd =

mile(S) =

mile(N) =

 in = inch

 ft = foot

 yd = yard

 mile-s = mile (statute)

 mile-n = mile (nautical)

US-gal =

Imp-gal =

gr =

kg =

oz =

 US gallon

 Imperial gallon

 gram

 kilogram

 ounce

lb =

bar =

pa =

atm =

 pound

 bar

 pascal

 atmosphere